logo
František Brabec spoluautorem učebnice zabývající se komerčním zpravodajstvím


Výkonný ředitel České sekce ESBOC František Brabec a výkonný prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR Jiří Kameník společně vydali publikaci s názvem KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS. Knihu lze zakoupit přímo na adrese Ritas s.r.o. Pod Pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9 nebo objednat na www.Ritas.cz. Tištěná verze je dostupná za cenu 176 Kč, online verze pak za 132 Kč.

„Publikace – učebnice Komerční zpravodajství a zpravodajský servis se zabývá především problematikou komplexní ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů, ale současně slouží rovněž pro ochranu a prosazování oprávněných zájmů úřadů, a řady institucí, ale i soukromých subjektů. Z tohoto pohledu je vhodná pro podnikatele a jejich management, dále pro advokáty a jejich mandanty.“
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.
Vysoká kola finanční a správní, Praha