Aktuálně
O nás

Národní sdružení bezpečnostních spolků je dobrovolné spojení spolků, odborných skupin, společenstev, profesních sdružení a jiných organizací s působností v oblasti poskytování bezpečnostních služeb.
NSBS reprezentuje 38 000 – 43 000 zaměstnanců z oboru.

Cíle

Cílem NSBS je být připomínkovým místem k zákonu o soukromé bezpečnostní činnosti, který se připravuje už více než deset let.
NSBS se vymezuje k současnému znění návrhu zákona, zcela s ním nesouhlasí a považuje jej za nevhodný a pro obor neprospěšný. Podle názoru NSBS by byla vhodná specifikace, jak má podnikatel realizovat bezpečnostní činnost. Obor bezpečnosti zaměstnává desítky tisíc lidí a například rozdíly v cenové politice jednotlivých společností jsou extrémní. Rozhodně stojíme za otevřeným trhem s podnikáním pro každého, ale s dodržováním pravidel hry.

NSBS navrhuje, aby byl návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti opětovně projednán mezi NSBS a Ministerstvem vnitra.

Participanti sdružení

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky, z.s.,
JUDr. Jiří Kameník

Česká sekce ESBOC, JUDr. Ladislav PÁVEK,
JUDr. František Brabec

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s.,
Ing. Václav Jahodář

Security Club - sdružení zaměstnavatelů,
JUDr. Matěj Bárta

Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s.,
Jaromír Průša

Česká komora služeb ochrany majetku a osob, z.s.,
Mgr. Lubomír Krejčí

Česká komora detektivních služeb,
Mgr. Pavel Caprata, MBA

Národní stálá konference o bezpečnosti (NSKB), z.s.
Martin Lank

Leadeři uskupení

Jaromír Průša
Ing. Václav Jahodář
JUDr. Jiří Veselý

Kontakt

V případě dotazů či podnětů nás můžete kontaktovat na e-mailu sekretariat@nsbs.cz.

Kontakt

V případě dotazů či podnětů nás můžete kontaktovat na e-mailu sekretariat@nsbs.cz.

© NSBS.cz. All Rights reserved.