logo
Demonstrace proti návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti na 32. sněmu Hospodářské komory ČR
   


Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti se připravuje už téměř deset let a vyvolává velkou nespokojenost. Se současnou verzí návrhu zákona, která byla předložena vládou k projednání Poslanecké sněmovně, drtivá většina profesních sdružení zcela nesouhlasí a považuje ji za nevhodnou a pro obor neprospěšnou. Je škoda, že minoritní skupina reprezentovaná současným vedením Bezpečnostní sekce Hospodářské komory nerespektuje tento názor živnostenských společenstev. NSBS a jiná sdružení se vymezují k současnému znění návrhu zákona, zcela s ním nesouhlasí a považují jej za nevhodný a pro obor neprospěšný. Byla by vhodná specifikace, jak má podnikatel realizovat bezpečnostní činnost. Obor bezpečnosti zaměstnává desítky tisíc lidí a například rozdíly v cenové politice jednotlivých společností jsou extrémní. Rozhodně je třeba stát za otevřeným trhem s podnikáním pro každého, ale s dodržováním pravidel hry. Na 32. sněmu Hospodářské komory, který se uskutečnil 30.7. 2020 v Praze, byla proti tomuto znění návrhu zákona uspořádána veřejná demostrace s jasnými hesly. Demonstrující veřejnost chtěla vyjádřit svůj názor na to, že bezpečnostní sekce HK ČR nehájí zájmy trhu, ale pouze své vlastní. Návrh zákona v této podobě přinese extrémní administrativní zátěž a omezí podnikání v rámci bezpečnostních služeb, což může mít negativní vliv na zaměstnance v bezpečnostních službách. NSBS navrhuje, aby byl návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti opětovně projednán mezi NSBS a Ministerstvem vnitra.