logo
Koordinační rady pro soukromou bezpečnostní činnost zvažují ukončení dohody mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR


Koordinační rady pro soukromou bezpečnostní činnost,
založené dohodu o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR,
kteří zastupují Svaz průmyslu a dopravy ČR v této radě, vážně zvažují, že navrhnou Svazu průmyslu
a dopravy ČR zrušení této dohody.